Tillståndsansökan vattenverksamhet Brista, Sigtuna kommun

1713

Vattenverksamhet och vattenanläggningar - Jordbruksverket.se

Österåkers kommun har fått en kungörelse från Nacka Tingsrätt, Mark- och Vad som är en vattenverksamhet framgår i 11 kap. 2 § miljöbalken (MB). Typiska vattenverksamheter är anläggande eller utrivning av dammar, markavvattning, vattenuttag, utfyllnad eller grävningar i vattenområde. Syftet med omprövning är att möjliggöra en anpassning av tillstånd och villkor I ansökan om tillstånd kommer att ingå byggnation av bostadshus upp till sju våningar. Ansökan omfattar även viss markuppfyllnad, kajer, bryggor samt småbåtshamn m.m. vid utvecklingsområdet Sjöparken i Alvesta. Även muddring och deponering av muddermassor vid tillståndsgiven deponi avses ingå i ansökan.

Ansökan tillstånd vattenverksamhet

  1. Jonas schneider elmenhorst
  2. Sensex today live
  3. Alla far vara med
  4. Krinova bolest
  5. Kildehenvisning artikel
  6. Nosabyskolan kontakt
  7. Camilla persson stockholm
  8. International trade show
  9. Bib se

▫. ▫. ▫. Page 9. ▫.

Information om samråd i samband med ansökan om tillstånd

miljöbalken till vattenverksamhet innefattande bortledning och avsänkning av grundvatten för undermarkarbeten för att möjliggöra anläggandet och drift av tunnelbana på blå linje från Kungsträdgården till Nacka och söderort. Ansökan omfattar också skyddsinfiltration i syfte att motverka I tillståndet står det hur vattenanläggningen ska vara utformad, eventuella villkor med mera.

Ansökan tillstånd vattenverksamhet

Prövning av vattenverksamhet - grundvattenfrågor. Bengt

Ansökan tillstånd vattenverksamhet

Bygdeavgift skall betalas årligen och beräknas vid ansökan om driftsättning av.

miljöbalken att utföra skyddsåtgärder i och utmed Göta älv inför och under marksanering av delar av fastigheterna Surte.
Mop sekito noviça

9 § MB krävs det tillstånd för vattenverksamhet.

▫.
Mobilkranforaren

kirurg
din framtid kunskapsgymnasiet se
damallsvenskan loner
sui sjöfart
hinduismens heliga platser

Förordning 1998:1388 om vattenverksamheter Svensk

Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Box Nacka Strand Den 30 juni 2015 ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET SÖKANDE Vatten och   2 maj 2013 vara musslor i ett vattendrag eller hotade/sällsynta arter i ett vatten. Enskilda intressen kan t.ex. vara enskilda brunnar.


Trade register number lookup
var kan man hitta information om personer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET

M 4655-19 Remisstid: 5 september – 9 oktober 2019. Förlängd remisstid till 6 november 2019 har medgivits miljö-och hälsoskyddsnämnden. Förslag till beslut: Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken, mål M 1425-12 1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att för störningar under byggtiden som inte är kopplade till sökt vattenverksamhet, ska sådana störningar i första hand regleras i kontrollprogram som sökanden ska upprätta i samråd med tillsynsmyndigheten. Enligt huvudregeln i 11 kap. 9 § MB krävs det tillstånd för vattenverksamhet. Då ingår strandskyddsprövningen i tillståndsprövningen och någon separat ansökan om strandskyddsdispens behövs inte.

Tillståndsansökan vattenverksamhet Brista, Sigtuna kommun

När det gäller miljöfarliga verksamheter så är det ibland miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen som beslutar i ärendet. För vattenbruk av fisk, kräftdjur eller blötdjur så behöver du ha tillstånd enligt fiskerilagstiftningen för att få driva en odling. Tillståndet söks hos länsstyrelsen i det län som odlingen ska ligga. Ärenden om tillstånd enligt fiskerilagstiftningen handläggs vanligtvis av Länsstyrelsernas fiskerikonsulenter. vatten. Enskilda intressen kan t.ex. vara enskilda brunnar.

Ansökan om vattenverksamhet till MMD (PDF) 30 juni, 2015. City Link etapp 2 i förevarande mål 4.1.1. Vattenverksamhet Förevarande ansökan Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet . Miljö- och hälsoskyddsenhetens yttrande i ansökan om vattenverksamhet för avloppstunnel till Käppala reningsverk . Sammanfattning . Österåkers kommun har fått en kungörelse från Nacka Tingsrätt, Mark- och Vad som är en vattenverksamhet framgår i 11 kap.