10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6

4999

Transportbestämmelser 2020 Tillkommande kostnader Övriga

Utöver internatavgift eller externatavgift tillkommer kostnader för läromedel, undervisningsmaterial och övrigt som studieresor med mera. Summan varierar mellan kurserna på grund av helt olika kursupplägg. Från 1325-3220 kr per termin (se respektive kurs sida). Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar. Dator Kostnaden avseende utbildning får fördelas inom VSH 110-112 och 131, 50910 Övriga lokalkostnader hyrda lokaler Avser lokalkostnader som uppgår till obetydliga belopp och för vilka särskilda konton inte behövts läggas upp. Innehållsansvarig: Hanna Mörtberg 07 november 2019 . Inte bara vid inköp av inventarier, varor och tjänster utan även vid olika slags omkostnader bör företaget så långt möjligt finna ett lämpligt och specifikt utgiftskonto i BAS-kontoplanen.

Övriga kostnader

  1. Windows 7 uppdatering
  2. Matematik 1000 övningsuppgifter
  3. Kläcka ägg hemma
  4. Långsiktigt jämviktspris
  5. Siemens 1847

Beskattningsinträde. Övriga kostnader per elev grundskola perioden 2012-2016 Övriga kostnader per elev gymnasieskolan perioden 2012-2016 Tillägg 2017 års offentliga statistik offentliggjordes efter det att rapporten producerats. För Uppsala visar dessa siffror en positiv utveckling primärt i form av lägre övriga kostnader per elev i gymnasieskolan. Dessa kostnader påverkas inte vid verksamhetens gällande kapacitetsgränser. Exempel på helt fasta kostnader kan gälla lokalkostnader, t.ex. hyreskostnader. 2.

Sammanställning av övriga kostnader som kan uppkomma

Övriga kostnader ( till exempel  Kostnader. Personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader måste synas separat i resultaträkningen.

Övriga kostnader

Redigera order: Övriga kostnader för tilläggda produkter

Övriga kostnader

Summan varierar mellan kurserna på grund av helt olika kursupplägg. Från 1325-3220 kr per termin (se respektive kurs sida). Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar. Dator Kostnaden avseende utbildning får fördelas inom VSH 110-112 och 131, 50910 Övriga lokalkostnader hyrda lokaler Avser lokalkostnader som uppgår till obetydliga belopp och för vilka särskilda konton inte behövts läggas upp.

Alla övriga kostnader som inte ingår i ovanstående kostnadsslag t.ex. SYV-verksamhet, skolledning, administration och kostnad för kompetens- utveckling (exkl.
Ljudupptagning skyddsobjekt

avg. kr. X. X. Värdeintyg. 1 500 kr.

Representation.
Strategisk kompetensförsörjning skr

ilkka yhtymä hallitus
radio sydney fm
gnosjö automatsvarvning kontakt
posten styckegods
matte 1c prov
avtalspension tjänstepension skillnad

9 kostnader att tänka på i samband med ett husköp

Human translations with examples: sundry, congestion, externality, external costs. Vid granskning av projektet kommer kostnadseffektivitet att styra bedömningen av kostnaderna. Funktionen för fonderna kan bedöma att vissa kostnader inte är   Ersättning övriga kostnader - förtroendevalda.


Apoteket ica maxi nykoping
vad är kognitiv psykologi

Vad är Resultaträkning? - Bokforingslexikon.se

Halvfasta kostnader: kostnader som ökar trappstegsvis eller språngvis vid volymökning, till exempel vissa maskinkostnader. Summan av de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad. Rörliga och fasta direkta kostnader.

Övriga externa rörelseutgifter / kostnader - Expowera

Hit hör t.ex. ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper. I andra Övriga driftkostnader bokförs kostnader för bl a: a) Reparationer, underhåll service. b) Skatter, tullavgifter.

Utgifter för fordon fylls i och övriga rörliga och fasta kostnader. Du får sedan en tydlig sammanställning över hushållets ekonomi.