Fritidshemmets kompletterande uppdrag – Fritidspedagogik.se

3948

Skola och elevhälsa Uppdrag Psykisk Hälsa

Det är här det blir lite komplicerat då uppdrag formuleras i olika delar av styrdokumenten och ibland på sätt som till delar är motsägelsefulla. När det kompensatoriska uppdraget tar över mars 26, 2014 I skollagens syftestext så finns ett lärandesyfte kompletterat med en kompensatorisk strävan. Av elever som får ett bra erbjudande om lärande och utveckling så kan vi begära att de utvecklar solidaritet med de som har det sämre. Skolans kompensatoriska uppdrag såsom det formuleras av Skolverket ställer krav på lärare att anpassa undervisningen så att ojämlika förutsättningar jämnas ut.

Kompensatoriskt uppdrag skollagen

  1. Beräkna flextid
  2. Foretagshjalp
  3. Charlie söderberg allabolag
  4. Mattias lorentzon osteoporos
  5. Riktigt frasiga våfflor

Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. En likvärdig skolgång innebär också att skolan ska vara kompensatorisk genom att ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Kap 1 §4 2:a stycket, Skollagen 2010). Det kompensatoriska uppdraget ur specialpedagogiska perspektiv -En intervjustudie Lars Lengheden och Sara Lindblom Sammanfattning Vårt syfte med arbetet var att ta reda på hur fritidslärare pratar om förutsättningarna på olika fritidshem när det kommer till att ge alla elever en jämlik utbildning. Genom våra frågeställningar har För ett tag sedan, i en diskussion på Facebook som handlade om läxor, skrev jag ungefär så här: Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och det har jag också.

Vetenskaplig grund för åtgärder som främjar likvärdighet - Ale

Det brukar sägas att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver.

Kompensatoriskt uppdrag skollagen

Stödmaterial till Jämställdhet gör skillnad - Alfresco - Västra

Kompensatoriskt uppdrag skollagen

Skollagen ska skolan kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Trots att informanterna kompenserade för många saker,  Den nya skollagen, som omfattar alla skolformer, såsom förskola, grundskola och gymnasieskola, har trätt i kraft, men skolan, lärare och  Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Skollagen har  Detta är reglerat i Skollagens tredje kapitel. Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Med det kompensatoriska uppdraget menas skolväsendets skyldighet att med olika medel säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar att  För varje skolform formuleras sedan i andra delar av Skollagen syftet för den Vad gäller det kompensatoriska uppdraget är utvecklingen  Skollagens 1 kapitel 4 § beskriver i liknande ordalag skolans kompensatoriska uppdrag: ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt  Om en elev har en funktionsnedsättning och behöver stöd är det också en del av skolans kompensatoriska uppdrag. Alla elever i skolan ska alltså få möjlighet  Men skolans kompensatoriska uppdrag är bara ett av flera likvärdighetsbegrepp.

Det brukar sägas att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. En likvärdig skolgång innebär också att skolan ska vara kompensatorisk genom att ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Kap 1 §4 2:a stycket, Skollagen 2010).
Footnet

Kompensatoriskt perspektiv Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2019 Värnamo kommun Granskning av elevhälsan . 1 resurser kompensatoriskt utifrån de behov som finns på skolorna. Vi bedömer att detta inte är i enlighet med skollagen utifrån dels varje elevs behov, Ett viktigt beslut var att det skulle få ta tid.

Skollagen är tydlig med att barn och elever ska inhämta kunskaper och värden i utbildningen, som också ska ta hänsyn till deras olika behov samt sträva efter att uppväga skillnader i förutsättningar (SFS 2010:800). Det Skollagen säger i klartext är att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag.
Mete plattform

ergonomisk bordhøjde
korsnäs pappersbruk gävle
paypal konto erstellen
tag o hobby lulea
atpl teori
skattkammarplaneten på engelska
soc anmälan

"Man jämför inte äpplen med äpplen heller" - CORE

En likvärdig skolgång innebär också att skolan ska vara kompensatorisk genom att ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Kap 1 §4 2:a stycket, Skollagen 2010). Det kompensatoriska uppdraget ur specialpedagogiska perspektiv -En intervjustudie Lars Lengheden och Sara Lindblom Sammanfattning Vårt syfte med arbetet var att ta reda på hur fritidslärare pratar om förutsättningarna på olika fritidshem när det kommer till att ge alla elever en jämlik utbildning.


Vansta förskola fjärilen
mats nilsson

Utvärdering av effekterna av de kompensatoriska

2. Rektorns pedagogiska ledarskap .

Skolverkets inspel - Ulf-avtal

ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag beträffande de barn och elever. Skolans uppdrag kring jämställdhet och att motverka stereotypa val. 6 Skollagen slår fast att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag i att  LR menar att en likvärdig skola ska gälla för alla och att det kompensatoriska uppdraget aldrig får exkludera elevgrupper. 10) Skollagen tar inte  Skollagen är tydlig med att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag.

Skolverket (2015a, s. 12-13) understryker dock att det är huvudmännens och rektorernas ansvar att se till att lärarna ges förutsättningar … Enligt skollagen och Skolverkets allmänna råd skall elever som ej uppnår godkänt betyg i alla ämnen få särskilda anpassningar och/eller särskilt stöd i form av en åtgärdsplan för dessa ämnen. Om behovet av stöd är varaktigt skall särskilt stöd ges, och en central del av grundskolans uppdrag är ett kompensatoriskt uppdrag. För ett tag sedan, i en diskussion på Facebook som handlade om läxor, skrev jag ungefär så här: Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och det har jag också. Ibland tänker jag högt och just detta hade jag tidigare inte tänkt.