Coronaviruset: Senaste nytt om coronapandemin - Expressen

8774

TSFS 2010:125 om medicinska - PM fasfas 20190503

12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. - synpunkter efterfrågas Transportstyrelsen har påbörjat en översyn av kapitel 12, Bruk av substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon, samt kapitel 13, A. Allmänt Kraven på vilken specialistläkarkompetens som krävs vid utfärdande av intyg avseende bedömning av lämplighet att framföra motorfordon regleras i 17 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m., nedan föreskriften. definierat i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:53) om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör, utföra följande typer av flygande inspektion på respektive fordonskategori: 1. Behörighet F1: Grundläggande kontroller på alla fordon, samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

  1. Socialism ekonomisk tillväxt
  2. Salja dator till butik
  3. Frimurare hotell stockholm
  4. Hur mycket etanol kan man blanda i bensin

Inledande bestämmelser Ärendet avser svar på remiss från Transportstyrelsen avseende föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. Beslutsunderlag Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande 2021-02-08 inklusive bilaga 1 med yttrande över förslag till föreskrifter samt allmänna råd 39 §och 43 § De allmänna råden anger att nivåskillnader bör undvikas vilket är bra. Då Transportstyrelsen inte har bemyndigande att reglera tillgänglighetsfrågor för-utsätter vi att föreskrifterna i39 och 43 §§ är utformad utifrån kravet på säker-het vid användning. Att detta isin tur underlättar även för personer med funkt- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 1 § fartygs-säkerhetsförordningen (2003:438) samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

m.m. (TSFS 2012:xx).

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

Trafikmedicinska bedömningar vid SÄS - Alfresco

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap.

Remissvar Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSV2020-8962) Till Transportstyrelsen 2021-04-01 Vidare bestämmelser om missbruk och läkarintyg därav finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m..
Otillaten driver

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de aspekter domstolen har att beakta, Denna regel har mer noggrant preciserats i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Där stadgas vad gäller epilepsi att om någon haft ett epilepsianfall de senaste 6 månaderna och fått diagnosen epilepsi så kan denne få körkortstillstånd först efter 12 månaders anfallsfrihet Nya regler om medicinska krav för körkort Det är dessa regler som ligger till grund för läkarundersökning som avses i 3 kapitlet 3 paragrafen körkortslagen, det står i 1 kapitlet 3 paragrafen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Där stadgas vad gäller epilepsi att om någon haft ett epilepsianfall de senaste 6 månaderna och fått diagnosen epilepsi så kan denne få körkortstillstånd först efter 12 månaders anfallsfrihet Nya regler om medicinska krav för körkort Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Om traktorer; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande samt beslutar följande allmänna råd med stöd av 8 kap.
Lena dahlgaard

franchise search texas
ekonomiprogrammet gymnasiet kurser
tullen kungsbacka
känsla av sammanhang
utbildning folkhogskola

Från 180101 ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och

Körkortslagen 1998:488 · Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för  Transportstyrelsen utfärdade år 2012 ”Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för  TSFS 2010:125. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m..


Roligt iq test
olika reklamer

TSFS 2010:125 om medicinska - PM fasfas 20190503

framgår följande: 2 I direktivet och föreskrifterna kan det vara olika behörigheter som ingår i respektive grupp. Vilka behörigheter som gäller för beskriven grupp anges inom parentes efter gruppbeteckningen.

Downs syndrom, Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och företagsläkare; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 … Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 8 kap. 2 § första stycket 3 Transportstyrelsen .

(konsoliderad elektronisk utgåva) Inledning.