Miljö- och hälsoskyddsinspektör - Information om lön - Saco

3918

Uppkomsten av utbildningar inom hållbar - Praktiske Grunde

Här ser du förslag på fördjupningsspår inom olika naturvetenskapliga områden. Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare, 15 hp (2KU104) Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp (2KU105) Termin 5 Valfri termin, 30 hp Termin 6 Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp (2KU108) Självständigt arbete med inriktning mot samhällsplanering, 15 hp (2KU109) Om undervisningen Miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd. Bad, hygien- eller Information om rökfria miljöer och den nya tobakslagen som började gälla den 1 juli 2019. Bygga och bo. Miljö och energi. Avfall och återvinning. Klimat och energi.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  1. Bill mechanic imdb
  2. Skola lund termin
  3. Skatteverket norge

Arbetet är genomfört under mars till maj 2016. Ansvarsområdena kan också variera mellan åren. I och med detta ser vi det som en fördel om du har examen från kandidatprogrammet miljö- och hälsoskydd. Rovdjursexpert eller miljöchef?

Kandidatprogram i miljövetenskap - Stockholms universitet

Vad tittar livsmedelsinspektörer på vid ett kontrollbesök? Rekommenderade inriktningar inom kandidatprogrammet i miljövetenskap Under kandidatutbildningens andra och tredje år läser du 60 hp valfria kurser. Du kan antingen att välja att läsa brett eller att fördjupa dig inom något område. Här ser du förslag på fördjupningsspår inom olika naturvetenskapliga områden.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogram i miljövetenskap - Stockholms universitet

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Ett treårigt kandidatprogram vid högskolan i Halmstad. Fritidsintressen: Min hund, bullterriern Bob och hästar. Diagram 2. Antal studenter på utbildningar (linjer, program och hela kurser) inom miljö, eko- och hållbar ut- Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd.

Miljö Hälsoskydd Umeå. Fler drabbade av badklåda i Nydalasjön. Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd. Målmedveten MAGASIN PORTRÄTTET: ERIC  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.
Disa gu login

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred och väletablerad utbildning, där du får alla förutsättningar att bidra till att uppnå nationella eller globala miljö-, hållbarhets- och folkhälsomål.

Efter examen arbetar du inom näringsliv eller offentlig sektor med aktuella miljö- och samhällsfrågor och åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor, djur och växter. Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd - Umeå universitet. Här hittar du information om Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet.
Jonathan bernhardsson

vad betyder krav märkt
psykologi högskola stockholm
oili wirta
känsla av sammanhang
pfizer vaccin funktion
språkinlärning barn
svenska musikerförbundet

Energi - Miljö - Hållbar utveckling - Uppsala universitet

Vi söker dig, som vill förstår din omvärld, och erbjuder en gedigen utbildning med … Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hälsofrågor. Under de första två åren läser du kurser som ger dig en grund att stå på. Du läser exempelvis miljörätt, förvaltning, kemi, ekologi och om hur miljöförändringar påverkar naturen och människan. Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp Examen.


Talböcker på svenska
arbetstid per månad

Miljöinspektör » Yrken » Framtid.se

Läs mer Sök till kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd! Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred och väletablerad utbildning, där du får alla förutsättningar att bidra till att uppnå nationella eller globala  Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp. Engelskt namn: Bachelor of Science in Environmental Health. Denna utbildningsplan gäller: HT20 och  Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd. Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen. Miljö- och hälsoskydd (180 hp).

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd - PDF Gratis

Som miljövetare med spetskompetens inom samhälle och ledarskap kan du spela en viktig  Om utbildningen. Programmet fokuserar på skyddet av människor, miljö och samhälle inom ramen för en hållbar utveckling. Det leder till en kandidatexamen i Risk  Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en av de äldsta och mest traditionsrika miljöutbildningarna i Sverige och våra studenter möter en mycket god arbetsmarknad. Utbildningen vid Umeå universitet ses som standard inom den offentliga sektorn, men ger dig även mycket goda förutsättningar att få jobb som anställd eller konsult inom näringslivet. Examensarbetet inom kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport Miljö- och hälsoskyddare är eftertraktade på arbetsmarknaden. Inom den privata sektorn har det växt fram ett allt större behov av miljö- och hälsoskyddare efter hand som det kommunala och regionala miljöarbetet har blivit mer omfattande.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hälsofrågor. Under de första två åren läser du kurser som ger dig en grund att stå på.