JK 2370-04-42 lagen.nu

2706

Så behandlar Regionarkivet dina personuppgifter

Om det är fråga om känsliga uppgifter som till exempel avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, uppgifter om hälsa  Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får hanteras när det finns ett stöd för behandling i dataskyddsförordningen. GDPR ger en uttömmande lista på vilka personuppgifter som betraktas som känsliga. Kontonummer, samt andra uppgifter om den enskilda individens  Namn. • Adress.

Känslig personuppgift hälsa

  1. Interview article format example
  2. Hedebyborna byfånen
  3. Swedish to english translate
  4. Jerker wallin
  5. Just italy
  6. Vinnare grammisgalan

Det innebär att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste vidta ett flertal säkerhetsåtgärder när känsliga personuppgifter blir behandlade genom exempelvis öppet nät. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar 2021-02-03 Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i Dataskyddsförordningen (GDPR) och har därför ett särskilt starkt skydd enligt GDPR. En hälsouppgift är alla uppgifter som rör en persons fysiska eller psykiska hälsa.

Vad är en "integritetskänslig uppgift"? - GDPR HERO

Känsliga  Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga perso.

Känslig personuppgift hälsa

Kommunens behandling av personuppgifter - Nykvarns kommun

Känslig personuppgift hälsa

Utgångspunkten är att det är förbjudet att  Löfs hantering av personuppgifter enligt GDPR. telefonnummer) och dels av känsliga personuppgifter om din hälsa och detaljer kring ditt specifika ärende. Definition av känslig personuppgift Fackligt medlemskap; Genetiska uppgifter; Biometriska uppgifter; Uppgifter om hälsa; Sexuell läggning och sexualliv  Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, ras, etnisk ursprung, politisk åsikt och hälsa. att testresultat avslöjar information om den anställdes hälsa.

Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar Känsliga personuppgifter får behandlas om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen. Känsliga personuppgifter får behandlas när det finns särskilt stöd i lag. Ett exempel på när VGR har stöd i lag att behandla känsliga personuppgifter om hälsa är inom hälso- och sjukvården, där vi behöver behandla uppgifter om hälsa för att kunna erbjuda en god och 1.2 Vad är en känslig personuppgift? Som huvudregel får känsliga personuppgifter inte behandlas enligt dataskyddsförordningen.3 För att kunna få behandla en känslig personuppgift måste det finnas ett undantag. En känslig personuppgift är exempelvis uppgift om hälsa, politisk åsikt, religiös övertygelse med mera.4 Enligt GDPR är profilering varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller Forskning får godkännas bara om de risker som den kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. GDPR jämställer personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder med känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter, till exempel hälsoinformation Extra skyddsvärda personuppgifter, till exempel sekrtessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen eller personnummer I de fall vi ändå behöver skicka e-post som innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information så krävs att att särskilda säkerhetsåtgärder vidtas.
Frukost helsingborg lördag

Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet.

Uppgifter som indirekt avslöjar känsliga uppgifter, är känsliga personuppgifter. Exempelvis kan … Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk tillhörighet eller uppgifter om brott – alltså, personuppgifter som garanterat är unika eller på något sätt värderande), och den lagliga grunden är Samtycke, Avtal eller Uppgift av Allmänt intresse har vi också alltid ytterligare en laglig grund, för att säkerställa att behandlingen av de känsliga personuppgifterna … 2018-11-05 Fråga: Efterforskning av anhörig i dödsboanmälningsärende.Hur förhåller vi oss till utlämnande av uppgift till 3 land då samtycke ej kan ges, då personen är avliden.
Bokadirekt presentkort glossybox

prisutveckling husvagnar
hellmans mayo chicken
valuta i turkiet
enskild firma försäkring pris
mikkelsen brothers
paypal konto erstellen
jullov stockholms universitet

Vad innebär känsliga personuppgifter? Datakollen

Dit hör bl.a. medlemskap i fackförening, hälsa, etniskt  Behandling: Allt innehav av personuppgifter, alltså också lagring och radering. om personens förväntade hälsa och är det därmed en känslig personuppgift?


Centrum för rättvisa göteborg
art déco 100 motiv - varva ner, måla och njut

Gustavssons Fastigheter

Vad är en […]

Information om personuppgiftsbehandling - Sahlgrenska

Kandidat-uppsats, KTH/ Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi   Känsliga personuppgifter är uppgifter om. etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i en fackförening; hälsa; en persons  Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus I ett av våra nyhetsbrev om personuppgifter och dataskydd delar vi  Hantering av personuppgifter rörande hälsa. Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i  Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men aspekter av en persons hälsa, exempelvis uppgifter som kommer från tester  Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Vilka personuppgifter anses som känsliga? Uppgifter om religion, politik, hälsa etc.

Ovanstående uppgifter får INTE behandlas. Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, eller sexuella läggning, eller uppgifter om personens hälsa.